Hvordan beveger en fiskestim seg?

I en fiskestim beveger tusenvis av fisk seg synkront. Vet vi noe om hva slags kommunikasjon de benytter?

1. september 2009

Hvis vi studerer filmopptak av en fiskestims bevegelser grundig, kan vi se at de enkelte bevegelsene alltid springer ut et bestemt sted i stimen og deretter forplanter seg til de øvrige individene. Derfor tror de fleste forskere at forklaringen på denne atferden ganske enkelt er at ett eller flere individer innleder en bevegelse – kanskje fordi de har fått øye på en fiende eller en hindring, eller fordi de merker endringer i vannstrømmen. Men det er også fremsatt mer eksotiske forklaringer på bevegelsene, for eksempel at en stim oppnår en form for felles bevissthet når den blir stor nok, eller at fiskene kan registrere de elektriske signalene som dannes i artsfellenes muskler når de forandrer retning. Men ingen av disse teoriene har fått noen vitenskapelig bekreftelse. Mens forklaringen på stimatferden ikke er helt sikker, er det ingen tvil om årsaken, ettersom det gir store fordeler å være mange. Sannsynligheten for at et enkeltindivid blir angrepet av en rovfisk, er mindre jo større stimen er. Samtidig er det vanskeligere for en rovfisk å skille ut ett dyr og angripe det når det er en del av en gruppe. Videre sparer enkeltfiskene energi fordi det er hydrodynamisk fordelaktig å bevege seg i en stim.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: