Kan krypdyr få feber?

Krypdyr er som kjent ikke jevnvarme, men avhengige av temperaturen i omgivelsene. Kan slike dyr få feber slik som mennesker?

1. september 2009

I mange år har man fordelt dyr som varmblodige og kaldblodige eller jevnvarme og vekselvarme. Men kategoriene er ikke så nøyaktige, og de færreste zoologer bruker dem lenger. I stedet foretrekker dagens forskere å inndele dyr i grupper etter om varmekilden til temperaturreguleringen kommer innenfra kroppen, eller om de henter varmen utenfra. Pattedyr og fugler kalles endoterme fordi de selv produserer varmen i kroppen. Det er det samme som skjer når vi mennesker får en infeksjonssykdom, og kroppen reagerer med å regulere opp vår innvendige termostat og gi oss feber. De fleste krypdyr og andre dyr kalles derimot ektoterme fordi de bruker eksterne varmekilder i kroppstemperaturreguleringen. Krypdyrene blir likevel ikke passive ofre for omgivelsenes temperatur, for de kan gjennom sin atferd til en viss grad styre varmepåvirkningen. De kan eksempelvis øke kroppstempe-raturen ved å legge seg i solen, slik vi på våre breddegrader kan se huggorm ligge og sole seg, eller de kan senke temperaturen ved å oppsøke skyggen eller ta seg et kaldt bad. Blir de utsatt for bakterie- og virusangrep, mangler altså krypdyrene en indre termostat som kan stilles opp for å få en varig forhøyet kroppstemperatur – det vi kaller feber hos pattedyr og mennesker. Krypdyrene kan i stedet påføre seg selv en slags atferdsbetinget "feber" – de kan oppsøke solrike steder slik at kroppen blir grundig og tvers igjennom oppvarmet.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: