Hvorfor er det flest dyrearter i sør?

1. september 2009

Antallet dyrearter øker når man forflytter seg fra polene mot tropene fordi de varmere strøkene utgjør et mer stabilt miljø der artene i ro og fred har muligheten til å utvikle og spesialisere seg under forhold som effektivt utnytter ressursene i miljøet. Artene i de tempererte strøkene har ikke hatt den samme lange tiden å utvikle seg på fordi de i litt større grad har vært hjemsøkt av istider og klimaendringer som har fått mange arter til å dø ut. I tillegg til klimaproblemene blir artene i klodens tempererte strøk utsatt for årstidsvaria-sjoner, noe som forstyrrer og gir et ustabilt miljø, og som ifølge biologene ikke bidrar positivt til artenes generelle utvikling. Man har for eksempel påvist at skiftende årstider er et betydelig hinder for at tropiske arter kan spre seg mot nord eller sør. Artsdannelsen i tropene blir også stimulert av gavmilde mengder sollys som gir ekstra høy fotosyntese og tilhørende planteproduksjon. Dyrene har nok å spise, og det kan skapes mange ledd i næringskjedene. I polare strøk kan planteproduksjonen være så liten at næringskjedene bare har noen få nivåer, noe som bremser utviklingen og dannelsen av nye arter.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: